Disclaimer

  1. Stam Elektrotechniek b.v. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet meer correct is.
  2. Stam Elektrotechniek b.v. is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de Stam Elektrotechniek b.v. website, brochure of advertenties.
  3. Stam Elektrotechniek b.v..nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.
  4. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Stam Elektrotechniek b.v..nl worden gewijzigd.

 

Privacy

Stam Elektrotechniek b.v. respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website
U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf achter te laten. Er zijn situaties waarbij wij wel informatie van u vragen – om bijvoorbeeld met u te corresponderen of uw boeking te verwerken. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u via de website uw e-mail adres opgeven.

Uw persoonlijke gegevens
We laten u altijd weten waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Stam Elektrotechniek b.v. stelt deze gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

  • Aan derden die worden ingeschakeld voor de uitvoering van de opdracht;
  • Als Stam Elektrotechniek b.v. hier wettelijk toe verplicht wordt;
  • Als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van Stam Elektrotechniek b.v. of om de rechten van Stam Elektrotechniek b.v. zelf te beschermen.

Links
Onze site bevat links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Stam Elektrotechniek b.v. is niet verantwoordelijk voor de privacyreglementen en/of de inhoud van deze sites.

 

Copyright

Op alle op deze website vermelde teksten, foto’s en graphics berust copyright. Het is zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Stam Elektrotechniek b.v. niet toegestaan om deze content te gebruiken, te verspreiden of te publiceren. Misbruik van het auteursrecht is strafbaar.