23 Oostpoort-Oost fase 1a - Amsterdam

In Amsterdam zijn 23 mooie luxe woningen gerealiseerd bestaande uit 12 Kadewoningen en 11 Laanwoningen.